Werkzaamheden op het kerkhof

Met een ploeg van 44 tuinkabouters onderhouden wij, zonder muts maar wel goed gemutst, het kerkhof en de tuin rond de pastorie.
Vorig jaar heb ik u al verslag gedaan van de uitbreiding van het kerkhof en de inrichting van de openbare begraafplaats. Inmiddels zijn wij het afgelopen jaar geconfronteerd met de resultaten en het gevolg dat het voorde ploeg heeft. De beplanting is nog niet helemaal volgroeid waardoor het onkruid nog welig kan tieren. Dit had het afgelopen jaar veel schoffelwerk tot gevolg. Vanaf deze plaats wil ik dan ook een woord van dank richten aan alle tuinkabouters.
 
Het sociale gedeelte van dit werk is erg belangrijk maar we hebben met z’n allen dit jaar wel een stapje extra moeten doen om alles knap te houden.
We hebben vier ploegen van tien mensen waarvan iedere dinsdag een ploeg van 13 tot 15 uur aan de arbeid is. Ik ben er dan ook best een beetje trots op dat vrijwel iedere dinsdag de volledige ploeg aanwezig is. Dit heeft weer tot gevolg dat de enige vrouw, Tiny, in ons gezelschap om 15 uur de keuken weer vol heeft voor de koffie.
 
Mocht je gestopt zijn met werken en op zoek bent naar een leuke hobby die ook nog gezellig is, kom dan gerust langs op een dinsdagmiddag of bel mij even.
 
Genoeg over de kabouters.
Momenteel is onze buur, Albert Heijn, ik kan beter zeggen de familie van Duin, druk bezig met de realisatie van de nieuwe winkel. Zoals het ernaar uitziet een aanwinst voor het dorp en de omgeving en het aangezicht van het centrum. Voor ons heeft het een en ander ook gevolgen. Een stuk grond is overgegaan van de kerk naar Van Duin. Dit stuk maakte altijd een rommelige indruk. Een proel, uitdrukking voor een doodlopend stuk sloot, werd gebruikt om snoeiafval en overtollig groen te dumpen. Geen fraai gezicht. Voor de afvoer van dit afval in de toekomst moet nog een oplossing komen.
De werkinrit aan het parkeerterrein is eveneens komen te vervallen. Zoals het zich laat aanzien wordt deze verplaatst met de mogelijkheid een container te plaatsen voor het tuinafval.
 
Het oudste gedeelte van het kerkhof, het monument genaamd, is in zijn oude luister hersteld. Het is ingezaaid met (speel)gras waardoor het belopen kan worden.
Aanvankelijk was er wel wat kritiek op maar gaandeweg zagen de vaste bezoekers dat het wel mooi werd en zeiden dat dan ook. In de winterperiode is het op het gebied van de tuin rustig. Dit is de tijd om verzakte of scheve graven weer recht te zetten of op te halen. Ons bereikt wel eens het verzoek met betrekking tot het onderhoud van de graven, het monument dus. Dit wordt niet door ons gedaan. Wij onderhouden de ruimte rond de graven. Op en rond de graven worden soms bomen of struiken geplant waarvan men niet voorziet hoe groot deze worden. Let wel, wat boven de grond zit groeit er ook onder. Het gevolg is soms dat grafmonumenten kapot gedrukt worden door de wortels.
 
Ongevraagd bomen rooien doen we liever niet. Iedere dinsdagmiddag is er een ploeg aanwezig. Wij zijn er tenslotte voor u. Heeft u iets te vragen of een suggestie. U kunt mij bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Misschien heeft u ze niet gemist maar is het u niet ontgaan. De banken zijn ontdaan van de houten zittingen. Deze zijn voor een opknapbeurt naar de schilder gebracht. De schilder kan niet meer op de knieën maar in de schuur legt hij de balken op werkhoogte. Als alles weer geschuurd en geschilderd is worden ze weer terug geplaatst. Zo kunt u straks weer heerlijk spragen in de voorjaarszon.
 
Namens de tuinkabouters,
Sjaak Oud, telefoon 0226  - 392 188.

25-12-2015