VIERINGEN KOMENDE PERIODE 01-10 tm 29-10
 
ZONDAG 1 OKTOBER  26e Zondag door het jaar
9.30 uur: Eucharistieviering met zang van het Parochieel Ursulakoor
Piet en Annie van den Berg-te Buck en zoon Cees, Anne Tesselaar-Jaspers, Ina Hoogeboom-Borst, Wils van Baar, Corrie Karsten-de Nijs, Cock van Diepen-te Buck, Ben Oud en zegen over ons gezin
 
MAANDAG 2 OKTOBER
9.30 uur: Eucharistieviering in het Angelapark
Quirinus en To Jonker-Munster, Wim en Siem Ligthart, Jan Bekelaar, Martinus en Beatrix de Ruyter-Pronk,
 
VRIJDAG 6 OKTOBER  Eerste vrijdag van de maand
19.00 uur: Eucharistieviering
Na deze viering is gelegenheid tot biechten
 
ZONDAG 8 OKTOBER  27e Zondag door het jaar
10.00 uur: Eucharistieviering met zang van het koor Chantous uit Schoorl
Jaap en Gré van Wonderen-Hilhorst en de families van Wonderen en Hilhorst,
Nic en Marie Mosch-Portegijs, Niels en Hans, Siemen en Agie van Duin-Bleeker, Paul, Bart en overige familie, overleden familie Ruijter-Vriend-Blankert en zegen over onze gezinnen, Gré en Wim Dekker, kleindochter Maaike en schoonzoon Jack, Kees van den Berg en Loes, Gré Stam-Schouten (jaargetijde)
 
DONDERDAG 12 OKTOBER
19.00 uur: Eucharistieviering
Na deze viering is gelegenheid tot biechten
 
ZONDAG 15 OKTOBER  28e Zondag door het jaar
10.00 uur: Eucharistieviering met zang van het Parochieel Ursulakoor
Gerda de Groot-Dekker en overleden familie, Mart Pronk en om zegen over onze gezinnen, Marja Machielsen, Tineke Boots en Eef en Piet Boots-Verhagen, Antoon Dekker, Anna Dekker-de Groot en Marie Clair, overleden ouders Hoogeboom-Kos en zegen over hun gezin, Meinardus Ligthart, overleden familie Ligthart-Mulder, Jan te Buck en familie te Buck- Suiker, Katy Tesselaar-Spaans, Petrus Dekker en Alida Dekker-Broersen en zoon Bram
 
MAANDAG 16 OKTOBER
9.30 uur: Eucharistieviering in het Angelapark
Quirinus en To Jonker-Munster, Jan Bekelaar, Martinus en Beatrix de Ruyter-Pronk
 
DONDERDAG 19 OKTOBER
19.00 uur: Eucharistieviering
Na deze viering is gelegenheid tot biechten
Met dank aan de H. Anthonius
 
ZONDAG 22 OKTOBER  29e Zondag door het jaar
10.00 uur: Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor
Arie de Nijs en overleden familie de Nijs-Ruijter, Tineke Boots en Eef en Piet Boots-Verhagen, Jo Burger, overleden ouders Burger-Jonker, overleden ouders Kemper-Dekker, Thijs en Jane Goudsblom-Jonker, Uit dankbaarheid aan de H. Anthonius, familie Mosch-Groot en Klazien, Edith Jong, Paul Zutt, Jan en Imelda Wempe-Heemskerck, Wim en Siem Ligthart, Fons en Gerrie Goudsblom, Margret Stam-Zonneveld, Jaap en Truus de Groot-de Nijs, Joris en Miriam, Familie Molenaar-Schipper, Piet, Luus, Klaas, Ahmed en Thea, Ida Berkhout-Nannes, Cor en Wil van den Berg, Nely Rozendaal (jaargetijde)
 
DONDERDAG 26 OKTOBER
19.00 uur: Eucharistieviering
Na deze viering is gelegenheid tot biechten
 
ZONDAG 29 OKTOBER  30e Zondag door het jaar
10.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van de Cantorij van de Nederlands Hervormde kerk, Warmenhuizen
Susan Bakker-de Groot (jaargetijde), Ida Berkhout-Nannes, Jaap Dekker
 
FAMILIEBERICHTEN
OVERLEDEN: In liefde hebben we haar losgelaten.
17 Augustus is Riet van de Berg- Bakker overleden op de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde Past.Willemsestraat 17. 23 Augustus was haar uitvaartmis waarna zij is begraven op ons kerkhof. Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
                                              
Hij heeft geleefd en gedaan zoals hij wilde zijn eigen wijze.
To Molenaar is 24 augustus overleden op de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde Fabriekstraat 19a. Zijn uitvaartdienst was 28 augustus waarna begrafenis op ons kerkhof. Wij wensen de familie veel sterkte toe.
 
Het bekende steeds vreemder. Het heden niet langer jouw tijd. Heel langzaam sluit je ’t leven buiten. Dat jou langzaam buiten sluit.
3 september is Riet de Moel- Groenveld overleden op de leeftijd van 86 jaar. Zij heeft gewoond Oudewal 115 maar de laatste jaren verbleef zij in Zuyder Waert. 7 September was haar afscheid waarna begrafenis op ons kerkhof bij haar man. Wij hopen dat haar kinderen en kleinkinderen de kracht zullen vinden dit verlies te dragen.
 
17 September is Sandra Telleman overleden op de leeftijd van 56 jaar. Haar uitvaart was vrijdag 22 september, waarna crematie. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies.
 
Close your eyes, you might see something beautiful.
18 September is op de leeftijd van 53 jaar overleden Carola Nannes-Karsten. Zij woonde Plantersgraaf 12. Vrijdag 22 en zaterdag 23 september is er afscheid van haar genomen. Wij wensen haar man, kinderen en kleinkind heel veel sterkte en kracht voor de tijd die gaat komen.
 
Kopie voor het volgende parochieblad ( november) graag inleveren uiterlijk dinsdag 17 oktober op de pastorie of via de mail. Rk.kerk@quicknet.nl