De Parochiele Charitieve Instelling

Het bestuur van de PCI      
Functie Naam Adres E-mail
Voorzitter N. van Duin Oostwal 111 nbvanduin[NOSPAM]@hotmail.com
Secretaris R. Kuijs-Ruijter Burg. Burgerstraat 14 mc.kuijs[NOSPAM]@quicknet.nl
Penningmeester L. Dignum Zwartepad 36 info[NOSPAM]@addignum.nl
Leden J. Smit-Dekker Warmenhuizerweg 24 smitdekker[NOSPAM]@hetnet.nl
  M. Groot 't Eiland 4 mark.groot[NOSPAM]@kpnplanet.nl
Adviseur H. Smeele Burg. Burgerstraat 17 h.smeele[NOSPAM]@gmail.com
Lees meer