Nieuws

Nieuw bericht van de PCI
Lees hier het laatste bericht van de PCI, de paasactie van 2022.

Kerkhistorie en pastoors in Warmenhuizen
Op de website is een lijstje gepubliceerd van alle pastoors die hier hebben gediend vanaf de stichting van de kerk in 1862. Dit lijstje vindt u als subpagina bij de Kerkhistorie. Ook is een begin gemaakt met de plaatsing van de historie van onze kerk. Dit vindt u onder de knop Kerkhistorie

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op onze website is het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 gepubliceerd. Zie hiervoor het kopje AVG.