Uitvaartliturgie

In het eerste gesprek met de familie bepaalt de pastoor samen met de nabestaanden de vorm van de uitvaartliturgie. Samen zoeken we naar een vorm, naar rituelen en teksten, die het beste passen bij het leven en de wensen van de overledene en de nabestaanden.
De uitvaartdienst kan in onze parochie ófwel een viering van woord en gebed zijn ófwel een viering van woord en communie óf een eucharistieviering wanneer de priester-pastoor zal voorgaan. Tevens geeft de pastoor in het eerste gesprek ook aan wie er zal voorgaan in de uitvaartdienst. In de HH.  Ursula en Gezellinnen te Warmenhuizen gaan niet alleen pastores maar ook vrijwillig(st)ers voor bij een uitvaartdienst.
In officiële berichtgeving (rouwbrief, advertentie krant) wordt de viering altijd genoemd: plechtige uitvaartdienst.

Geloof, hoop en liefde,
deze drie
maar de liefde
is het voornaamste.
Verrijzen is ons geloof,
weerzien onze hoop,
gedenken onze liefde.
(Augustinus)

 

Teksten, gedichten, verhalen, bijbelteksten, enzovoort
Natuurlijk kunt u zelf teksten uitzoeken waarvan u vindt dat deze passen bij het overlijden van een dierbare. Soms is het moeilijk om geschikte bijbelteksten te vinden. Onder de button Teksten vindt u diverse mogelijkheden.

Eigen boekje
Wanneer de nabestaanden een eigen boekje willen maken voor de viering, kunnen zij dat natuurlijk altijd verzorgen. Bij de Downloaden kunt u via deze website de standaard liturgische teksten downloaden die in onze parochie gebruikt worden.

Collecte en misintenties
Tijdens de uitvaartdienst wordt een collecte gehouden, bestemd voor gebedsintenties en voor de parochie. Uit de opbrengst van de collecte worden  misintenties betaald. De eerste 6 weken na de uitvaart zijn de intenties voor de overledene gratis  De nabestaanden bepalen na de uitvaart zelf wanneer deze overige intenties gebeden worden in het eerste jaar na het overlijden. In de weken na de uitvaartdienst geven zij aan de pastoor of het secretariaat door in welke vieringen de overledene herdacht zal worden. Misintenties hoeven dus niet in zes weken achter elkaar afgelezen te worden. Fijner is het om data uit te zoeken die voor de overledene en de familie een bijzondere betekenis hebben (rond een verjaardag, eventuele huwelijksdag, enzovoort).

Een collecte voor een bijzonder doel is in overleg met de pastoor ook mogelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan een goed doel waarbij de overledene op een of andere wijze direct betrokken was.
Bij een bijzondere collecte wordt er ook slechts eenmaal gecollecteerd. Daarbij wordt de opbrengst van de collecte verdeeld: 75 procent is voor de parochie en bestemd voor gebedsintenties en maximaal  25 procent voor het goede doel.

Gedachtenisprentje
Het bidprentje of gedachtenisprentje zal door de familie of nabestaanden zelf verzorgd worden.

Kruisje
Het is een goed gebruik in onze parochie om voor de overledene een kruisje te maken dat tijdens de uitvaartdienst opgehangen wordt achter in de kerk. Op dit kruisje staan de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene. Dit kruisje blijft gedurende een jaar hangen in de kerk. Daarna wordt het aan de nabestaanden gegeven. Hierover wordt u geïnformeerd door de parochie,.

Onze doden
horen tot de onzichtbaren,
maar niet tot de afwezigen.
(Johannes XXIII)


Bij een uitvaartdienst met een voorganger van elders
In overleg van de familie met de pastoor kan besloten worden om de uitvaartdienst te laten verzorgen door een voorganger van elders. Te denken valt bijvoorbeeld aan een familielid of ingeval men elders woonachtig is de betrokken pastoor uit de eigen parochiegemeenschap. De parochie verwacht van gast-voorgangers dat zij de gewoonten en gebruiken van onze parochie respecteren. De kosten voor de uitvaartdienst worden dan eveneens in rekening gebracht.

Kosten uitvaart vanwege de parochie
De kosten voor een uitvaartdienst zie tarieven. Een dienst in het crematorium zonder voorafgaande kerkelijke dienst kost € 400,-. Het is gebruikelijk om voor het parochiekoor en de organist een vrijwillige bijdrage te geven.
Ingeval het kerkgebouw alleen gehuurd wordt (zonder pastorale begeleiding vanuit eigen parochie) wordt voor de huur van het kerkgebouw een bedrag van € 250,- in rekening gebracht.